توبه ها را بشکنید   

گل امید

هوا هوای بهار است و باده باده ناب
به خنده خنده بنوشیم و جرعه جرعه شراب
در این پیاله ندانم چه ریختی پیداست
که خوش به جان هم افتاده اند آتش و آب
فرشته روی من ای آفتاب صبح بهار
مرا به جامی از این آب آتشین دریاب
به جام هستی ما ای شراب عشق بجوش
به بزم ساده ما ای چراغ ماه بتاب
گل امید من امشب شکفته در بر من
بیا و یک نفس ای چشم سرنوشت بخواب
مگر نه خاک ره این خرابه باید شد
بیا که کام بگیریم از این جهان خراب

فریدون مشیری

 

 

 

امروز خیلی حالم خوبه درست برعکس دیروز. امروز احساس سبکی عجیبی دارم انگار روی ابرا راه میرم.

حالا که چند روز به پایان سال مونده ناخودآگاه به تمام روزای سالی که بهم گذشت سرک می کشم.

امسال بدترین و بهترین سال عمرم بود. برای خودمم عجیبه اما بهترین لحظه های زندگیم تو مکانی شکل گرفت که تقریبا نصف عمرم رو در آرزوی رفتن به اونجا گذروندم. و در اونجا با آدمایی آشنا شدم که حالا هم خیلی برام عزیزن هم خیلی چیزا ازشون یاد گرفتم که زندگیم و نگاهم به زنگیم و حتی خودم رو عوض کردند.
  

سالی که گذشت بدترین خبرایی که می شد رو راجع به خودم شنیدم. که البته همین خبرا باعث یک سری تصمیم گیری ها از طرف خودم شد که فکر می کنم لازم بود.

درمجموع امسال سال خوبی برای من بود اینقدر خوب که می تونم با انرژی زیادی سال جدید رو شروع کنم.

در سال جدید دو آرزوی من باید برآورده بشه و می شه چون من می خوام. شاید به همین دلیله که حس می کنم رو ابرام.

 

 

توبه ها را بشکنید

 

میخانه ها را وا کنید ای باده خواران

پیمانه را احیا کنید ای مُل گساران

میخانه ها را وا کنید ای باده خواران

پیمانه را احیا کنید ای مُل گساران

 

باده در ساغر کنید، توبه ای دیگر کنید، خرقه از تن برکنید

 

توبه ها را بشکنید، توبه ها را بشکنید‌، آمد بهاران

توبه ها را بشکنید، توبه ها را بشکنید، آمد بهاران

 

یادی از آئین مستانی کنید

مست پنهانی کنید...

 

تا سحر پیمانه گردانی کنید

مست پنهانی کنید...

 

روز و شب معشوقه بازی های عرفانی کنید

مست پنهانی کنید...

مست پنهانی کنید، مست پنهانی کنید، همچون خماران

توبه ها را بشکنید، توبه ها را بشکنید، آمد بهاران

 

 

عاشقان غوغا کنید

غوغا کنید...

 

بر دل شیدا کنید

شیدا کنید...

 

یک نفس گر میتوان ساغر زدن

ساغر زدن...

 

پس چرا اندیشه فردا کنید؟

 

غصه از سر وا کنید

پیمانه را احیا کنید، پیمانه را احیا کنید

 

ای بیقراران!

ای بیقراران!

توبه ها را بشکنید، توبه ها را بشکنید، آمد بهاران

توبه ها را بشکنید، توبه ها را بشکنید، آمد بهاران

 

میخانه ها را وا کنید ای باده خواران

پیمانه را احیا کنید ای مُل گساران

 

باده در ساغر کنید، توبه ای دیگر کنید، خرقه از تن برکنید

 

توبه ها را بشکنید، توبه ها را بشکنید‌، آمد بهاران

توبه ها را بشکنید، توبه ها را بشکنید، آمد بهاران

توبه ها را بشکنید...

توبه ها را بشکنید...

توبه ها را بشکنید...

 

پرواز همای  

 

 

  

لینک
دوشنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٧ - sarvin